Czy to wystarczająco czarne?!?: Renesans czarnego kina (Is That Black Enough for You?!?)

Film premiera: 09.10.2022

Krytyk filmowy i historyk kina Elvis Mitchell omawia ewolucyjne — i rewolucyjne — zmiany, jakie zachodziły w czarnym kinie od jego narodzin aż po głośne filmy z lat 70.